ETUSIVUINFOOHJELMASTIPENDITYHTEYSTIEDOTGALLERIALEKSAN KEVÄTSOITOT RY
 

Musiikkiyhdistys Leksan kevätsoitot ry

Kittilän oma kansanmusiikkitapahtuma käynnistyi v. 2004. Alkusysäyksen antoi vuotta aikaisemmin edesmenneen mestaripelimanni Leo Siirtolan jättämä tyhjiö. Samalla kun haluttiin säilyttää hänen musiikkituotantoaan, tavoitteeksi hahmottui myös lujittaa yhteyttä Kittilän laajaan musiikkiperinteeseen ja sen merkittäviin edustajiin.

Aluksi tapahtuman isännyyttä hoiti Kittilän pelimannit ja kuoro, ja puitteiden laatimisesta huolehti kulttuurin ja matkailun eri alueita edustava toimikunta. Tapahtuman laajennuttua sekä ajallisesti että osanottajamäärältään osoittautui tarpeelliseksi vakiinnuttaa toiminta oman yhdistyksen hallintaan. Musiikkiyhdistyksen perustava kokous oli lokakuussa 2006, ja yhdistysrekisteriin se on merkitty helmikuussa 2007.

Musiikkiyhdistyksen päätehtävä on keväisen musiikkitapahtuman järjestäminen. Toimintaperiaatteita määriteltäessä on korostettu perinteen säilyttämisen lisäksi nykyisten musiikintekijöiden ja esittäjien arvostusta. Nuorten osuus esiintyjäjoukossa luo yhteyden tulevaan.

Musiikkiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on Sakari Kautto.

Toimikunta

Kulttuurin ja matkailun eri alueita edustava toimikunta valitaan vuosittain huolehtimaan tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta.
Toimikunta on saanut merkittävää apua lavasteiden ja julisteiden toteuttamisessa Kittilän kunnan kulttuuritoimelta ja paikkakunnan omilta taiteilijoilta. Nuorten ATK-pajan osuus on aikaisempina vuosina ollut korvaamaton. Myös matkailuyritysten kanssa tehdään tärkeää yhteistyötä.


Tulostusystävällinen versio |